Koronavirüs sürecinde kimin ne hakkı var?

Dünyanın çeşitli ülkeleri, ekonomi ve istihdam piyasalarını koronavirüs krizinde ayakta tutmak için birbirinden farklı strateji ve taktikler benimsiyor ve hayata geçiriyor. Bir çok çalışan bu süreçte haklarını merak ediyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, '250 soruda Covid-19 Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik' kitabında merak edilenleri tek tek yanıtlıyor.

Takip et

Dünya genelinde birçok ülkede hükümetler koronavirüsün neden olduğu ekonomik zararı karşılamak için mücadele veriyor. Milyarlarca kişi sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamaları, nedeniyle evden çalışıyor. Ekonomideki zararı azaltmak amacıyla pek çok hükümet şimdiye kadar toplamda trilyonlarca euro değerinde finansal teşvik programları hazırladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla hükümet çalışanlara sosyal destek ödemesi yaptı. Ancak sürece ilişkin herkesin merak ettiği sorular var. 

Uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal basında köşe yazıları ve televizyon programlarında yorumlayan, alanında eğitimler ve danışmanlıklar veren E. SGK Başmüfettişi Doç. Dr. Resul KURT koronavirüs sürecinde kendisine sorulan ve herkesin merak ettiği konulara ilişkin olarak 250 soru ve cevaptan oluştan özel bir kitap hazırladı.

Koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla 7226, 7243 ve 7244 sayılı kanunlarla düzenlemeler hayata geçirildi.

Koronavirüs sürecinde işletmelerde faaliyetin tamamen veya kısmen durması nedeniyle personel politikalarının ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşanmakta, iş yerlerinde iş yeri kurumsal kültürü ve her bir çalışanın bireysel durumu ve talebine göre istihdama yönelik ekonomik önlemler alınabilmektedir.

Buna göre evden/uzaktan çalışma, yıllık izin, ücretli idari izin, ücretsiz izin, kısmi süreli çalışma, yarım çalışma, esnek çalışma, denkleştirme çalışması, kısa çalışma uygulaması ve telafi çalışması gibi yöntemlerle bu zor günlerde istihdam politikalarının işletilmesi mümkündür.

Bu çalışma özellikle coronavirüsle birlikte hayatımıza giren işsizlik ödeneği, ücret garanti fonu, kısa çalışma, ücretsiz izin, fesih yasağı, yarım ücret, evden çalışma, telafi çalışması, denkleştirme çalışması ve işyerlerinde Covid-19 kapsamında alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi konuları ayrıntılı olarak soru-cevaplarla açıklamıştır.

Konu Başlıkları

Koronavirüs Sürecinde İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşsizlik Ödeneği
Ücret Garanti Fonu
Kısa Çalışma
Yarım Ücret
Ücretsiz İzin
Fesih Yasağı
Uzaktan– Evden Çalışma
Telafi Çalışması
Denkleştirme Çalışması
Yıllık İzin
İşyerlerinde Covid–19 Kapsamında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Covid–19 Vakalarında İş Kazası Bildirimi

 

SONRAKİ HABER