Memurlara kötü haber! Devlet o parayı geri alacak

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre yapılan yanlış ödemeler memurlardan faiziyle geri alınacak.

Memurlara kötü haber! Devlet o parayı geri alacak - Sayfa 1

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelere ilişkin takip ve tahsis işlemlerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak.

112
Memurlara kötü haber! Devlet o parayı geri alacak - Sayfa 2

Harcama birimi, alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek.

 
 

212
Memurlara kötü haber! Devlet o parayı geri alacak - Sayfa 3

FAİZ İŞLEYECEK

Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. Aylıklarını tam olarak alıp ay başından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

312
Memurlara kötü haber! Devlet o parayı geri alacak - Sayfa 4

AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILANLAR

Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) iade talebinde de bulunulmayacak.

412