Maaşlara zam geliyor, ek ödeme müjdesi!

Maaşlara zam geliyor. Yüz binlerce kişiye müjde. Ek ödemeler hesaplandı. Ve detaylar son dakika belli oldu. Maaşlara doğrudan yansıyacak. Ödemeler artıyor. Yüzde 265 artıyor. Yeni yasa ile ek ödeme ve döner sermaye payları artacak. Yasadaki yeni oranlara göre hangi unvana kaç lira ek ödeme verileceği hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni ödemeler...

Maaşlara zam geliyor, ek ödeme müjdesi! - Sayfa 1

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Ödemelere zam geliyor. Zamla birlikte maaşlar doğrudan artacak. İşte detaylar...
 

114
Maaşlara zam geliyor, ek ödeme müjdesi! - Sayfa 2

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi devam ediyor.
 
 

214
Maaşlara zam geliyor, ek ödeme müjdesi! - Sayfa 3

Yeni yaşaya göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.
 

314
Maaşlara zam geliyor, ek ödeme müjdesi! - Sayfa 4

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.
 

414