Dikkat! Emekliliğinizi tehlikeye atmayın

Sahibi ya da ortağı oldukları şirketlerden kendilerini 4/a’lı olarak gösterenler, emeklilik dilekçesi verdiklerinde kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. SSK’dan gerekli koşulları sağlayarak emekli olmaya hak kazandıklarını sanırken, SSK kapsamındaki çalışmaları geçersiz sayıldığı için 4/b (BAĞ/KUR) kapsamında emekli olabilecekleri cevabını alabiliyorlar. Bu durumda emeklilik tarihleri 4-5 yıl uzayabiliyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, şirket ortaklarının kendi şirketlerinde 4/a’lı çalışmasıyla ilgili ayrıntıları yazdı. Buna göre sahibi veya ortağı olduğu şirketten 2008 öncesi SSK'lı gösterilmeye başlanan okurlarımızdan zaman zaman mesajlar geliyor. SSK'lı olarak emeklilik koşullarını yerine getirdikleri için emeklilik dilekçesi verdiklerinde, 4/a kapsamındaki çalışmalarının 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında değerlendirildiğini, dolayısıyla emekliliğe henüz hak kazanmadıkları cevabıyla karşılaşıyorlar. Bu durumdaki kişilerin hem emeklilik için uzun süre beklemeleri, hem de daha fazla prim ödemeleri gerekebiliyor. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, şirket ortaklığından dolayı 4/b’li sayılanlar, kendilerine ait veya ortağı oldukları işyerlerinden 4/a’lı (SSK) olarak gösterilemez. 1 Ekim 2008 tarihinden önce kendilerine ait veya ortağı oldukları şirketlerden 4/a’lı olarak gösterilmeye başlayanların durumu ise şirkete ne zaman ortak olduklarına ve 4/a’lı çalışmaya ara verip vermediklerine göre değişiyor.

 

Ayrıntılı olarak anlatmaya başlamadan, şunu öncelikle vurgulamak gerekir. 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren yasa değişikliği uyarınca, vergi kaydı bulunan ya da şirket ortağı olan kişiler, başka bir işyerinde çalışmaya başladığı takdirde 4/a’lı (SSK) olarak gösterilebilir. Bir kişinin aynı anda hem 4/a, hem de 4/b statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde, hizmetleri 4/a (SSK) kapsamında değerlendiriliyor. Böylece, 4/a kapsamında daha kolay emekli olabiliyorlar.

Ekim 2008 öncesinden başlayarak kendi şirketinde 4/a’lı gösterilenlerin durumuna ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

Şirket ortağı olup 4/b kapsamında tescili yapılanların daha sonra 4/a’lı olarak bildirilmesi: 2008 Ekim öncesi dönemde şirket ortağı olması nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olanların, ortağı olduğu şirketten daha sonra 4/a kapsamında bildirilmesi halinde, önce başlayan sigortalılık sona ermediği sürece diğer sigortalılık devreye girmiyor. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerin 4/a kapsamındaki sigortalılıkları iptal edilip 4/b kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılıyor. Örneğin, 1 Haziran 1997 tarihinden itibaren 4/b kapsamında sigortalı sayılan bir limited şirket ortağı, 15 Ağustos 1997 tarihinden itibaren ortağı olduğu şirketten 4/a kapsamında bildirilmeye başlanmışsa bu geçerli sayılmayıp, 4/b kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilir.