Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar

Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar 1.resim

Yaptıkları zulümlerin yanlarına kalacağını düşünmüşlerdi Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi, 70)

1 16
Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar 2.resim

SULARIN ALTINDA KALAN NUH KAVMİ "İsyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar" (Nuh Suresi,25)

2 16
Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar 3.resim

Hz. Adem'den sonra insan nesli çoğalmış, bunlar yeryüzünde bir çok yeri imar etmişler ancak dinden uzaklaşarak putlara tapmaya başlamışlardır. Allah insanlara Nuh'u peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Hz.Nuh kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istedi.

3 16
Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar 4.resim

Allah da ona bir gemi yapmasını emretti ve bu gemiye inanan insanlarla birlikte her hayvandan birer çift almasını emretti. Bundan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kapladı. Bu helaktan sadece bir avuç inanan insan ve gemideki hayvanlar kurtulabildi.

4 16