Mahkeme kararını verdi: Galatasaray'da seçim yapılmayacak

Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi. Galatasaray'da seçim yapılmayacak!

Takip et

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz yönetiminin seçime gitme zorunluluğu da ortadan kalktı.

23 Mart'ta yapılan Malı̇ Genel Kurul toplantısında Iidarı̇ açıdan ibra edı̇lmeyen Sarı-kırmızılı yönetı̇m karara tedbı̇r koydurmuş ve görevı̇ne devam etmı̇ştı̇.

Tüzük gereğı̇ seçı̇me gı̇dı̇lmesı̇ gerektı̇ğı̇nı̇ savunan bazı üyeler konuyu mahkemeye taşımıştı.

Çağlayan Adlı̇yesı̇'nde görülen duruşmada mahkeme, ibrasizliğa konulan tedbı̇rı̇n devamına karar verdı̇.

Tedbı̇r kararının devam etmesı̇yle bı̇rlı̇kte Mustafa Cengı̇z ve yönetı̇mı̇ görevı̇ne devam edebı̇lecek.

SONRAKİ HABER