için kaldı

HDP'ye kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye kapatma davasının ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak.

F5HABER F5HABER

17 Mart itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından iddianame sunulmuştu. Anayasa Mahkemesi tarafından da bir raportör görevlendirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin ilk incelemesinin tarihi 31 Mart. Bu incelemede davanın kabul edilip edilmemesi konusunda bir karar verilecek. Kabul edilmesi yönünde bir görüş ortaya çıkarsa AYM'de HDP'nin kapatılmasına yönelik duruşma süreci başlamış olacak. 

PARTİLERİN KAPATILMASI SÜRECİ

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor. Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan dava üzerine Mahkeme, bir siyasi partinin Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verebiliyor.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden Genel Kurulca inceleniyor ve kesin karara bağlanıyor.

SONRAKİ HABER