SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat: Yapılandırma ile o borçların tamamı silinecek...

SGK’ya borcu olanlar için çok önemli fırsat. Prim borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberin detayları şöyle; Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme, borç yapılandırma fırsatından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Bazı alacakların yarısından vazgeçilirken, ilk taksit ve peşin ödemeler ise haziran ayında başlayacak.

SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat: Yapılandırma ile o borçların tamamı silinecek... - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

110
SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat: Yapılandırma ile o borçların tamamı silinecek... - Sayfa 2

PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK 

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.

210
SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat: Yapılandırma ile o borçların tamamı silinecek... - Sayfa 3

GELİR TESTİNE GÖRE BELİRLENECEK

Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanların da anaparayı 31 Ağustos'a kadar yatırması halinde faiz, gecikme zammı alınmayacak.

310
SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat: Yapılandırma ile o borçların tamamı silinecek... - Sayfa 4

GSS prim borcu olanlar ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet, üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabiliyor.

410