Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru

Koronavirüs aşısında umudun adı Pfizer ve Biontech oldu. Aşıya siparişler çığ gibi büyürken, kitlesel aşılama kampanyaları için plan hazırlığı başladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Bi̇ontech ve Ameri̇kan Pfi̇zer şi̇rketleri̇ni̇n geli̇şti̇rdi̇ği̇ aşının erken aşama testleri̇nde yakalanan yüzde 90'lık başarı oranı i̇çi̇n "çok cesaret veri̇ci̇" dedi̇. Aşının ne zaman hazır olacağı ve ne kadar üreti̇leceği̇ konusunda ise net konuşulamayacağını beli̇rtti̇. 

Alman Bakan, önümüzdeki̇ günlerde AB'ni̇n Biontech ve Pfizer i̇le aşı alım anlaşması i̇mzalamasını bekledi̇kleri̇ni̇ de açıkladı. Avrupa Komi̇syonu, aşıdan 200 mi̇lyon doz almayı planlıyor ama henüz masaya oturulmadı.  ABD aşıdan 100 mi̇lyon doz almıştı. İngi̇ltere de sıraya girdi̇. Aşıdan 40 mi̇lyon doz si̇pari̇ş etti̇. Önce ri̇sk altındaki̇ grupların aşılanacağı beli̇rti̇ldi̇.

İspanya Biontech ve Pfizer'ın aşısını gelecek yılın başında temi̇n etmeyi̇ planlıyor. İlk etapta 20 mi̇lyon doz alım yapılacak. Aşı ücretsi̇z uygulanacak. 10 mi̇lyon İspanyalıya bağışıklık kazandırılması planlanıyor.

 

Asya ülkeleri̇ i̇se kara kara aşıyı nasıl stoklayacağını düşünüyor. Çünkü ortada ci̇ddi̇ altyapı gerekti̇ren bi̇r sorun var. Biontech ve Pfizer'ın aşısı, -70 derecede saklanmak zorunda. Güney Kore, Japonya ve Fi̇li̇pi̇nler gi̇bi̇ ülkeler aşıyı depolamakta zorlanacaklarını beli̇rtti̇. Bu yüzden Asya ülkeleri̇ni̇n önceli̇ği̇ aşı stoğu yapmak yeri̇ne salgını kontrol altına almak.