İşyerinde bunu sakın yapmayın

İşyerinde zaman zaman yaşanan tartışmalar bazen kavgaya dönüşebiliyor. İşveren kavga eden işçiyi tazminatsız işten atabilir. İşyerinde kavga çıkartan işçinin yıllarca çalışmasının karşılığı olan kıdem tazminatı yanar.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, güncel Yargıtay kararları ışığında işyerinde kavganın sonuçlarını yazdı.

İş hayatında yaşanan tartışmalar bazen kavga ile sonuçlanabiliyor. Bir anlık öfkesine hakim olamayan çalışanlar kavga ettiklerinde, on yıl da yirmi yıl da çalışmış olsalar kıdem tazminatı ödenmeden işten atılabiliyorlar. Çocuklarının rızkını bir anda kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Yargıtay’ın bu konuda verilmiş çok sayıda kararı bulunuyor.

 

Hukuk Dairesi’nin 2015/28093 esas numaralı, 2019/1509 sayılı kararına konu olan dosyada, iş arkadaşıyla kavga eden bir işçi 6 yıldır çalışmakta olduğu işyerinden ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin atıldı. İşçi, ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi için dava açtı. Mahkeme işçinin talebini kabul ederken, işverenin temyizi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, işvereni haklı bularak, yerel mahkeme kararını bozdu.
Dosyaya göre, davacı işçi, işyerinde daha önceden karıştığı bir kavga nedeniyle ihtar aldığı halde bir başka çalışma arkadaşıyla tekrar tartışmaya girerek tehditte bulundu ve küfür etti. İşveren sadece kavgayı çıkartan davacı işçiyi işten attı. Yargıtay kararında, ilk haksız hareketin davacı işçiden gelmesi ve daha önceden de başka bir işçi ile tartışması nedeniyle ihtar aldığı dikkate alınarak, işverenin sadece davacı işçiyi işten çıkartıp, kavga ettiği kişiyi işten çıkartmamasının eşit davranma ilkesine aykırı olmadığı belirtildi. İşverenin iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı kaydedilen kararda, yerel mahkemenin kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmesinin doğru olmadığı kaydedildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bir başka dosya ile ilgili kararında, bu konudaki genel kuralların çerçevesini ortaya koydu. Genel kurulun 2015/22-2677 esas numaralı ve 2018/1954 sayılı kararında özetle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde, “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşmasının işverene haklı fesih imkânı verdiği” vurgulandı.

İşçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışlarının, işverene fesih hakkı tanıdığı kaydedilen kararda, sataşmanın söz veya fiili tecavüz anlamına gelen bir hareket olduğu, sataşmanın varlığı için söz ya da davranışın suç teşkil etmesine gerek bulunmadığı belirtildi.