Hangi hastalıkta ne kadar malul aylığı bağlanır?

Kanser başta olmak üzere ağır hastalıklar dolayısıyla tedavi görenlere malul aylığı bağlanıyor. Hastalık nedeniyle bağlanan malul aylığı en az 12 aydan başlıyor, tedavi boyunca devam ediyor. Malul aylığından yararlanabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 prim gününü doldurmak gerekiyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, hastalanan sigortalılara bağlanan malul aylığı ile ilgili merak edilenleri yazdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),kanser başta olmak üzere tedavisi zor ağır hastalıklara maruz kalan sigortalılara malul aylığı bağlıyor. İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm kötü huylu tümör tedavisi görenlere, sağlık kurulu rapor tarihinden itibaren 18 ay süreyle malul aylığı bağlanıyor. Diğer bazı hastalıklarda ise malul aylığı süresi 12 ay veya 24 aydan başlıyor. Bu sürelerin sonunda hastalık durumuna göre maluliyet aylığı devam edebiliyor.

Kemik iliği naklinde 12 ay, kan kanseri ve verem hastalarında 24 ay malul aylığı bağlanıyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakilleri ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlara da malûl aylığı veriliyor. Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor.

Tedavilerin ardından sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğu tespit edilenlerin malûl aylığı devam ediyor.

HER DİYABET HASTASINA MALUL AYLIĞI BAĞLANMAZ

Hastalıkların hangi evresinde aylık bağlanabileceği Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde sıralanıyor. Örneğin her diyabet hastasına aylık bağlanmaz. Diyabet hastasına aylık bağlanabilmesi için kronik hiperglisemi veya hipoglisemiye bağlı en az 3 sistemi

etkileyen görme kaybı, kol ve bacaklara kan akışını sağlayan atardamarlarda sertleşme gibi orta-ağır düzeyde komplikasyonların bulunması gerekiyor.

10 YIL SİGORTA 1800 GÜN PRİM KOŞULU

Sigortalı çalışmak malul aylığı bağlanmasında da büyük önem taşıyor. Zira, kapsamdaki hastalıklara yakalanan herkese malul aylığı bağlanmıyor. Bu haktan yararlanabilmek için en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödeme koşulu aranıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede ağır hastalarda on yıllık sigortalılık süresi aranmıyor. Bunlarda 1800 gün prim ödenmiş olması yeterli bulunuyor.

 Bu koşullara sahip olanlara da kendiliğinden aylık bağlanmaz. Aylık bağlanabilmesi için hastalık tanısı konulduktan itibaren bir yıl içinde SGK’dan talepte bulunulması ve bu talebe istinaden sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor.