Meksikalı Profesör Lozano: Felsefe, Şehirlerin Problemlerine Yanıt Oluşturabilecek Tek Disiplindir

ULUDAĞ Üniversitesi'nin (UÜ), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği, “II'nci Uluslararası Felsefe Kongresi” başladı. Kongreye Meksika'dan katılan Prof. Dr. Gabriel Vargas Lozano, günümüzde birçok soruna felsefenin her zamankinden daha faza destek olabileceğini belirterek,“Felsefe, ortaklık ve koordinasyon bazında şehrin problemlerine yanıt...

Takip et

ULUDAĞ Üniversitesi'nin (UÜ), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği, “II'nci Uluslararası Felsefe Kongresi” başladı. Kongreye Meksika'dan katılan Prof. Dr. Gabriel Vargas Lozano, günümüzde birçok soruna felsefenin her zamankinden daha faza destek olabileceğini belirterek,“Felsefe, ortaklık ve koordinasyon bazında şehrin problemlerine yanıt oluşturabilecek tek disiplindir” dedi.

UÜ Mete Cengiz Salonu'nda bugün başlayan ve 13 Ekim'e kadar devam edecek kongreye 20'si yurt dışından 80 uzman ve felsefeci katılıyor. Kongrenin açılış töreninde, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal, öğretim üyeleri, öğrenciler ve felsefeye ilgi duyan Bursalılar yer aldı.

ŞEHİR VE FELSEFE TEMASI

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Çüçen, seçtikleri 'şehir ve felsefe' teması ile ilgili açıklama yaptı.

Felsefi düşüncenin şehir yaşamına ait olduğunu hatırlatan Çüçen, “Kongre, şehrin, kültürel yaşamın olgunlaşmasında ve zenginleşmesinde oynadığı rolden hareketle, mimariden ekonomiye, sanattan dine, etikten politikaya, bilimden felsefeye nasıl bir zemin oluşturduğu üzerine odaklanacaktır. Bu bağlamda şehrin politikayla, dinsel yaşamla, sanatla, felsefeyle ilişkisi üzerine ayrıntılarıyla durulacak olan kongrede, şehrin, daha geniş bir dile getirişle düşünmeye etkileri tartışılacaktır. Temele konan şey felsefi bir zemin üzerinde disiplinler arası bir kongre gerçekleştirmektir. Bu nedenle, farklı disiplinlerin şehre ve şehir yaşamına ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde görüş alış verişleri olacak ve farklı perspektiflerin katkılarıyla kongre zenginleşecektir. Bu şekilde, 'şehir ve felsefe' ilişkisi, oldukça geniş bir zeminde ele alınacak ve şehirle ilişkisinde felsefi bakışın önemi ortaya konmaya çalışılacaktır” dedi.

KONGREDEN ÇIKAN SONUÇLAR HAYATIMIZI ETKİLEYECEK

Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek ise konuşmasında, sosyal bilimler alanında kongre düzenlemenin çok zor bir iş olduğuna dikkat çekerek, 'şehir ve felsefe' temasını işleyecek olan bu kongreden çıkan sonuçlar bizimde şehir ve toplumsal hayatımıza katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FELSEFE KENARA İTİLDİ

Kongreye çağrılı konuşmacı olarak Meksika'dan katılan Prof. Dr. Gabriel Vargas Lozano ise, felsefenin bugün, gelişmiş büyük devletlerin teknokratik stratejileri sayesinde pek çok eğitim kurumunda ve uygulamalarda dışlanarak bir kenara itildiğini, sadece akademik zeminlerde yer bulabildiğini vurgulayarak, bu olgunun tersine çevrilebileceğini öne sürdü. Prof. Dr. Lozano, bunun nasıl başarılacağı konusunda da şunları söyledi:

“Şehirler, muazzam eşitsizlik ve farklılıkların, ırksal kavga ve görüş ayrılıklarının, bireysellik ve bastırılmış topluluk haklarının, çevresel yıkıntı ve bozulmanın var olduğu, üretim zorlukları ve daha çok tüketime yönelimin hayat bulduğu sorunlarla ilgili olarak bütün yaşayanların bu gibi sorunlar içinde bulunduğu ve bunlara ek olarak da sistemik çelişkilerin yaşandığı yaşam alanlarıdır. Bu şartlar altında, son derece güçlü ve olanaklı olan kitle iletişimi de bireylerin kendi yaratıcılığını ve bu kapasitelerini kullanmaktan alıkoymaktadır. Ama sadece felsefe, toplumun bütün olarak anlayış ve idrak içinde şekillenmesini sağlayabilir ki, bu da bireyin kendi varlığı için kendini keşfedip neler yapabileceğine olanak sağlayacaktır. Günümüzde bu çok özel sorumluluğa, felsefe her zamankinden daha fazla destek olabilir. Felsefe, ortaklık ve koordinasyon bazında şehrin problemlerine yanıt oluşturabilecek tek disiplindir.”

İLGİNÇ KONULAR

Kongrede, “Şehir ve Demokrasi”, “Şehir bilincinin felsefi boyutları”, “Şehrin hafızası ve hafızanın şehirleri”, “Şehir kendi insanını tüketiyor mu?”, “Avatar Şehri: Bir filmden hareketle çevre etiği sorunlarına bakmak”, “Modern şehir ile modern hukuk ilişkisi”, “Kahrolsun şehirler mi?”, “Değişen kentleşme dinamikleri ve yavaş kent akımı”, “Kentsel mekanları kullanım hakkı”, “Şehir ve ideolojinin diyalojisi: Duvarı Yıkmak-Berlin Örneği”, “Karşı ütopyalar ve kent”, “Modern şehirde ölüm”, “Cumhuriyetin ideolojisi ve Türkiye'de şehirleşme”, “İslam şehri mit mi gerçek mi?"
gibi birçok konu başlığı yer alıyor.

NG(FK/AK) (FOTOĞRAFLI)

(DHA - Namık GÖZ)
SONRAKİ HABER