İstatistiklerle gençlik: Her 10 gençten 3’ü istihdam ediliyor, gençlerin yüzde 50’si mutsuz olduğunu söylüyor

Gençlerde işsizlik oranı 2018'de yüzde 20,3 iken, 2019'da yüzde 25,4'e yükseldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 26 oldu

Takip et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’deki genç nüfusla ilgili hazırladığı "İstatistiklerle Gençlik 2019" araştırmasını yayınladı.

15-24 yaş grubunun baz alındığı araştırmaya göre, ülkede 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 45,6 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüzde 44,1'e düştü

Erkeklerde bu oran yüzde 44'ten yüzde 41,9'a, kadınlarda yüzde 47,4'ten yüzde 46,4'e geriledi.

Gençlerde işsizlik oranı yükseldi

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, gençlerde işsizlik oranı 2018'de yüzde 20,3 iken, 2019’da yüzde 25,4'e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17,6 iken 2019'da yüzde 22,5 oldu.

Genç kadınlarda bu oran 2018'de 25,3 seviyesindeyken 2019'da yüzde 30,6 olarak hesaplandı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019'da yüzde 26 oldu.

Bu oran genç erkeklerde yüzde 18,3, genç kadınlarda ise yüzde 34 olarak kayıtlara geçti.

Her 10 gençten 3’ü istihdam ediliyor

Genç nüfusta istihdam oranı 2018'de yüzde 35 iken 2019'da yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Genç erkeklerde istihdam oranı 2018'de yüzde 46,4 seviyesindeyken geçen yıl yüzde 43,4 olarak hesaplandı. Genç kadınlarda ise bu oran 2018'de yüzde 23,4, 2019'da yüzde 22,6 oldu.

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2019 yılında yüzde 17,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,2'sinin sanayi sektöründe, yüzde 54,1'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15,7'si tarım sektöründe, yüzde 33,4'ü sanayi sektöründe, yüzde 50,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

Genç kadınların yüze 21,7'sinin tarım, yüzde 17,8'inin sanayi, yüzde 60,5'inin ise hizmet sektöründe çalıştığı kayda geçti.

Genç kadınlarda mutlu olanların oranı daha fazla

Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranının yüzde 56,7 olduğu görüldü.

Mutluluk oranı, 2019'da genç erkeklerde yüzde 50, genç kadınlarda yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerde mutluluğun kaynağı sağlık

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 52,3 ile sağlık aldı.Bunu, yüzde 24,2 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi.

Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 50,1 ile ilk sırayı sağlık alırken, bunu yüzde 28,3 ile başarı ve yüzde 11,4 ile sevgi takip etti.

Genç kadınlarda ise yüzde 54,5 ile ilk sırayı sağlık aldı. Bunu yüzde 19,9 ile başarı ve yüzde 18,8 ile sevgi takip etti.

Gençlerin büyük çoğunluğu yaşamlarından memnun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019'da gençlerin yüzde 73'ü çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 49,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu beyan etti.

Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51,2 olurken genç kadınlarda bu oran sırasıyla yüzde 66,7 ve yüzde 46,8 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 62'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu beyan ederken, bu oran genç erkeklerde yüzde 62,2 genç kadınlarda yüzde 61,9 olarak kayıtlara geçti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2018 yılında yüzde 85,5 iken 2019 yılında yüzde 88'e yükseldi. Bu oran geçen yıl genç erkeklerde yüzde 89,6, genç kadınlarda ise yüzde 86,4 oldu.

Gençlerin internet kullanım oranı yüzde 92,4

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2018 yılında yüzde 93 iken 2019'da yüzde 92,4 oldu. İnternet kullanım oranı genç erkeklerde 2018'de yüzde 96,9 iken, geçen yıl yüzde 96,1, genç kadınlarda 2018'de yüzde 89 iken, geçen yıl yüzde 88,6 olarak hesaplandı.

SONRAKİ HABER