Engelli vergi indirimi nedir, başvuru evrakları nelerdir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Kişilerin engellilik oranlarına göre belirlenen engelli vergi indirimi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Engelli vergi indirimi nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır? İşte vergi indirimine başvurabilmek için gerekli evraklar...

F5HABER F5HABER
Engelli vergi indirimi nedir, başvuru evrakları nelerdir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

Çalışmaya engel bir rahatsızlığı bulunanlar için Maliye Bakanlığı gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde vergi indirimi uyguluyor. Engelli vergi indirimi nedir? Vergi indirimi için gerekli evraklar ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Gelir Vergisi Kanununa göre, çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Engellilik indirimi; çalışanın kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin en az %40 engelli olması durumunda, uygulanacak indirimle gelir vergisi tutarının düşürülmesidir.

VERGİ MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31'inci maddesi ile birlikte çalışma gücünün asgarî %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmakta ve engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Ayrıca 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engelliler ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı kişilerin gelirlerin/ücretlerinden de 31 inci maddede yer alan esaslara göre indirim yapılmaktadır. Buna göre;

- Ücretle çalışan engelli bireyin kendisi,
- Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı,
- Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabı kişiler, vergi indiriminden yararlanabilmektedir.

Ücretlerinden gelir vergisi indirimi söz konusu olduğundan çalışmayan engelliler vergi indirimi için başvurumazlar. Ayrıca serbest meslek erbabı veya basit usul mükellefiyeti olmayanlar da bu indirimden faydalanamazlar.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli vergi indirimi başvurusu için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Özürlü hizmet erbabı için;

– Dilekçe,
– 3 adet fotoğraf,
– Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
– Nüfus cüzdanı aslı

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişilerin müracaatlarında;

– Dilekçe,
– Nüfus cüzdanı asılları,
– Özürlüye ait 3 adet fotoğraf,
– Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
– Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (fotokopi olabilir),
– Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı.

SONRAKİ HABER