PMYO 2022 mülakat sonuçları sorgulama: Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçları erişime açıldı mı?

Polis Meslek Yüksekokulları'nın alım yapacağı 2500 aday öğrenci alımına ilişkin PMYO sözlü sınav ve fiziki parkur sonuçlarının yapılacak olan değerlendirmeler sonrasında 'www.pa.edu.tr' ekranından erişime açılacağı bildirildi. PMYO mülakat sonuçlarını bekleyenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) mülakat sonuçları açıklandı mı?

F5HABER F5HABER
PMYO 2022 mülakat sonuçları sorgulama: Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçları erişime açıldı mı?

PMYO mülakat sonuçlarında sona gelindi. 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri tamamlanan başvuru süreci sonrası herkesin gözü kulağı PMYO 2022 mülakat sonuçlarına çevrildi. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO HAKKINDA

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır.  Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI İLE İLGİLİ SON DURUM NE?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO mülakat sonuçları için bir tarih duyurulmadı.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI


PMYO İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

SINAV SONUÇ İLANI HAKKINDA

Başarı sıralaması ile ilgili esas puan; fiziksel yeterlilik sınav puanının yüzde 25'i, mülakat sınav puanının yğzde 50'si ile birlikte 8'inci maddeye ek birinci fıkrasındaki 'ç' bendine göre belirlenmiş olan puan türünden vaya türlerinden sınava giren adayın puanının yüzde 25'inin toplamı olarak belirlenir.

Polis Meslek Yüksek Okulu'na giriş puanı çerçevesinde erkek, kadın, şehit ya da vazife malulü eş-çocuklara asıl yedek ve başarısız şeklinde ayrı ayrı sınav sonuç listesi gerçekleştirilir. Sınav sonuçları ise başkanlığa ait internet sitesi üzerinden duyuru yoluyla açıklanır.

YEDEK ADAY ÇAĞIRMA

- Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

- Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur.

- 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

- Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir.

Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren onbeş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

SONRAKİ HABER