Deniz çayırlarını korumak için harekete geçtiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deniz ve kıyı sistemleri için ekolojik öneme sahip deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) yayılım alanı ile uğradığı tahribat araştırılıyor. Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF/SGP) desteği ile Ege Ekoturizm Derneği tarafından sürdürülmekte olan proje kapsamında kentleşme, kirlilik, liman inşaatları, vahşi avcılık, hayalet ağlar ve tekne çıpalarının tahribatıyla yok olduğu belirlenen deniz çayırlarının korunması hedefleniyor.

Ekosistemde flora ve faunanın yüzde 25’lik bölümüne barınma, beslenme, saklanma, avlanma, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerine deniz çayırları ya da deniz ormanı olarak da bilinen ‘Posidonia Ocenica’ ev sahipliği yapıyor. 2019 Mayıs ayından beri devam eden proje kapsamında deniz çayırlarının korunarak dağılım haritasının oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Ayvalık Adaları Tabiat Parklarının yüzde 78’e tekabül eden 13 bin 969 hektarını deniz oluşturuyor.Bölgede projeyi  bir kaptan, bir uzman eğitmen, dalgıçlar, deniz ekolojisi uzmanı ve GIS uzmanından oluşan ekip tarafından yürütüyor.

112

‘DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI’

Bölgede biyo çeşitliliğin oldukça yüksek olmasına rağmen deniz çayırlarının hoyratça kullanımın devam ettiğini kaydeden Dr. Burak Ali Çiçek, “Akdeniz ve Ege’de denizel biyoçeşitliliğin devamını sağlayan en önemli unsur başta posidonia oceanica olmak üzere deniz çayırlarıdır. Ekolojik değeri yanında ekosistem hizmetleri açısından önemli. Ne yazık ki  bölgede aktif olan balıkçılık ve deniz turizmi faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak posidonia oceanica çayırlarına zarar vermektedir” dedi.

212

‘AYVALIK’TA BAZI NOKTALARDA KRİTİK EŞİĞE GELİNDİ’

Deniz Çayırlarını koruma projesi ekibinde yer alan uzman Dr. Burak Ali Çiçek, Ayvalık’ta bazı noktalarda kritik eşiğe gelindiğine dikkat çekti. Çiçek “ Ekoturizm Derneği çatısı altında çok güzel bir proje yapıyoruz. Ayvalık Tabiat Parkı'nın denizel alanında posedonya ocenica (Deniz Eriştesi) habitatlarını haritalandırıyoruz. Posedonya Akdeniz’de endemik olarak bulunan çiçekli bitkilerden biri. Uzun flamentlerinden oluşturduğu yapıdan dolayı bunlara denizin ormanları diyebiliriz. 

312

Yavru balıklar başta olmak üzere denizdeki organizmaların saklanmasını, barınmasını sağladığı için onlara ortam oluşturan, bununla birlikte mavi ekonomi çatısı altında karbondioksitin tutulmasını sağlayan önemli bir rezerv. Kıyı erozyonunu önleyen önemli varlıklarımızdan. Kıyı erozyonu oldukça önemli. Büyük ekonomik zararlara yol açabiliyor. Ayvalık’ta posedonya çayırları oldukça iyi korunmuş durumda ancak günümüzde, son 10-15 yıllık dönemde, turistik teknelerinin, gezi tekneleri ile birlikte kişisel teknelerin de artmasıyla birlikte çapalama faaliyetlerinden dolayı zarar görmeye başlamış durumda. Özellikle birkaç noktada kritik eşiğe gelinmiş denilebilir. Bu açıdan bu alanların korunabilmesi için önce haritalanması, nerede neyin olduğu, hangi sağlık koşulunda olduğunu belirlemek için bu projeyi yaptık. Bu aşamada Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nden izin isteyeceğiz ve rapor vereceğiz” dedi.

412