Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 1

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı. Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.
 

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 2

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı. Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.
 

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 3

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:
"MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 4

'Kurul, belirlenen süre içerisinde bu yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.'
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."