» » EKONOMİ EKİBİ »

Kredi kartı borçlularına müjde

Tüketicilerin şikâyetleriyle şekillenen bankacılıkla ilgili yeni taslakta Türkiye'deki 49 bankanın aldığı aidat ve masrafların BDDK gözetiminde belirlenmesinin önü açıldı. Borçların hızla artmasına yol açan bileşik faiz uygulaması yeni düzenlemeyle tarih olacak. Böylece, astronomik borçlanma sona erecek.

Kredi kartı borçlularına müjde

Bankaların tüketicilerle arasını açan 'kart aidatları ve masraflar' konusunda yaşanan gerginlikte 'arabulucu' olarak devreye giren hükümet, çalışılan taslağa son halini verdi. Buna göre dileyen tüketicinin 'aidatsız ve masrafsız' kredi kartı almasının önü açılırken, bankalar alacakları aidat ve masrafları ilgili sözleşmenin yanında ek bir dosyada tüketiciye sunmak durumunda kalacak.

İlgili taslakta faize faiz uygulaması olarak bilinen “bileşik faiz” sisteminin de uygulanamayacağı maddesi yer alıyor.

Bu maddeyle birlikte borç hesaplanırken faize faiz işletilmesinin önü kapacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kredi kartı aidatı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle bankaların işletme giderlerini karşılama oranının 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 63.9 olarak gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konusu ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin bankalar açısından neden vazgeçilmez olduğu bir defa daha açıkça görülmekte. Türkiye'de faiz oranlarının ciddi oranda düşmesinden sonra bankaların faiz dışı gelirlerinde hızlı bir artış gözlenmektedir. Böylece banka gelirlerinin faiz gelirlerine bağımlılığı azalmıştır.”

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz hesabında, her dönemin faiz tutarı ana paraya eklenerek bir sonraki dönemin faizi hesaplanıyor. Böylece ödemesi geciken borçlara aydan aya ek faiz yükü bindirilerek borcun hızla astronomik rakamlara çıkmasının önü açılıyor.

Yeni kurallar neden getirildi?

Tüketici şikâyetleri sonrası, hakem heyetlerine 2012 yılı toplamında yapılan 446 bin başvurunun, 263 bininin bankacılık sektöründen gelmesi hükümeti harekete geçiren en önemli gerekçe oldu.

Haberin Alındığı Kaynak»www.ekonomiekibi.com